Potek namestitve obročkov pri nesnemnem (fiksnem) aparatu ....................Highslide JS
Zobje pred namestitvijo fiksnega aparata
Highslide JS
Nameščene separacijske gumice ob šesticah
Highslide JS
Obroček v detajlu
Highslide JS
Obroček z druge perspektive
Highslide JS
Odstranjevanje separacijskih gumic po 24.urah
Highslide JS
Vidne so vrzeli ob šesticah, ki jih povzročijo separacijske gumice
Highslide JS
Preverjanje ustrezne velikosti obročka
Highslide JS
Natančno nameščanje obročka s posebnim inštrumentom
Highslide JS
Na obroček nanesemo lepilo (cement)
Highslide JS
Obroček s cementom namestimo na zob
Highslide JS
Obroček s cementom namestimo na zob
Highslide JS
Višek lepila odstranimo in očistimo zob
Highslide JS
Fiksni lok nameščen v ustrezno odprtino na obročku

Copyright 2009 © Design by *Orto-Obrez Team*